Kunstenares Maaike van den Berg, geboren 1946 te Den Haag.

Schilderen doet zij met olieverf,  acrylverf of een mix van materialen, op doek of papier en soms op een houtpaneel. Zij houdt van frisse heldere kleuren en verwerkt deze in haar schilderijen. Maaike houdt ook van het idee, dat er een gedachte achter een schilderij zit.
In haar symbolische schilderijen verwerkt zij daarom een achterliggende gedachte of gevoel.  Eén van haar schilderijen is door de bezoekers van de Wintersalon 2011 bekroond met de 3de plaats als het best passend bij het Thema.
In de abstracte werken zoekt zij naar kleuren, beweging en stroming. Tevens werkt zij graag met speksteen en houten objecten.   Maaike is lid van de Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars (NABK) en Lid van het Kunst Wereldwijd Netwerk.

Laat haar werken u inspireren, net zoals ze de kijkers van haar exposities hebben geïnspireerd.    Bedankt voor uw bezoek.

THANKS FOR YOUR VISIT ... have a nice day.

 

Artist Maaike van den Berg, born 1946 in The Hague.

Paint with oil - and acrylics, or a mix of materials on canvas or paper and sometimes on a wood panel. She loves bright vivid colors and processes them in her paintings. Maaike also likes the thought that there is an idea behind a painting.
In her symbolic paintings therefore she incorporate an idea or feeling. One of her paintings has award by the visitors of the Wintersalon 2011 with the 3 place in the category   Best Appropriate by the Theme.
In the abstract work she is seeking for color, movement and flow. She also likes working with soapstone and wooden objects.   Maaike is a member of the National Association for Visual Artists (NABK) and Member of the Global Arts Network.

Let her work inspired you, just as the viewers of her exhibitions have been  inspired.

THANKS FOR YOUR VISIT ... have a nice day.


Artista Maaike van den Berg, nacido en 1946 en La Haya.

Pintar con aceite - y acrílicos, o una mezcla de materiales sobre lienzo o papel y a veces en un panel de madera. A ella le encanta brillantes colores vivos y los procesa en sus pinturas. Maaike también le gusta la idea que hay un pensamiento dentro un cuadro.
En sus pinturas simbólicas por lo que incorpora una idea o sentimiento. Una de sus pinturas ha premiado por los visitantes del Wintersalon 2011 con 3 lugar en la categoria Mejor Apropiado del Tema.
En el trabajo abstracto se busca el color, movimiento y flujo. También le gusta trabajar con la esteatita y objectos de madera.   Maaike es un miembro de la Asociación Nacional de Artistas Visuales (NABK) y miembro de la Red de Arte Global.

Deje que su obra inspirada, al igual que los espectadores de sus exposiciones han servido de inspiración.

Gracia por su visita ... buen dia.